Renkei är ett bolag som fokuserar på att utveckla byggbranschen. En längre tid har jag känt att vi inom bygg måste ta hand om vår personal bättre och samtidigt driva byggprojekten mer resurseffektivt och till en lägre kostnad. Jag är säker på att vägen dit för de större eller mer komplexa projekten är att arbeta i samverkansprojekt (partnering) samt för de mindre bolagen att ha fungerande och värdeskapande processer.
Jag bestämde mig för att sluta vänta på förändringen och istället försöka vara en del i den genom att starta eget.
Med min erfarenhet från anläggningsbranschen med roller som projektledare, processutvecklare, arbete med förändringsledning samt olika ledartjänster och ett genuint intresse för människor så har jag en bred och bra bakgrund för att kunna hjälpa er att göra er del för att förbättra hela branschen.

Vill du ha lite tips på övningar och lite korta inlägg om samverkan och grupputveckling så finns det på instagram 🙂 .
/Linda Renner

JAG TROR PÅ NÄTVERKANDE
För att vi ska kunna utvecklas inom bygg i den takt som behövs så tror jag på mer nätverkande och erfarenhetsdiskussioner. Tiden när man satt och höll på en lösning eller ett arbetssätt för att ingen annan skulle utvecklas är passerad, tillsammans kan vi skapa något större och bättre som alla tjänar på.
Jag är alltid intresserad av nya sammanhang och arbetar mycket och generöst med mitt nätverk. Tror du att vi skulle kunna stötta varandra så kontakta mig gärna på linkedin.