En del kan tycka att befintliga processer ska följas eller så kan man byta jobb, andra tycker att befintliga processer är någon sorts rekommendationer. Jag jobbar för att alla ska vilja använda befintliga processer för att det då bli snabbt, smidigt och enkelt att uppfylla de krav som ställs på arbetet.

Inom verksamhetsutveckling ligger mina styrkor i att uppdatera och implementera redan befintliga processer eller rutiner. Det var även detta som jag arbetade mycket med under min tid med arbetet med Gemensam byggprocess i Göteborgs Stad.

Jag utvecklar nerifrån och upp eller utifrån och in, mitt fokus ligger på de som dagligen förväntas använda systemen eller följa processerna och rutinerna.

Är det tydligt vad som ska göras och varför?
Är processerna, rutinerna optimerade utifrån de som ska göra en kvalitetsgranskning en gång om året eller utifrån de som arbetar med dem varje dag?
Vad har ni för internt energiläckage?
Vad finns det för värde för slutanvändarna att följa processerna, rutinerna?
Lönar det sig att följa dem eller att välja andra vägar?
Är det möjligt att arbeta effektivt men ändå följa rutinerna?

I detta arbete lutar jag mot mina utbildningar om processer som jag har gått hos Trivector samt mina utbildningar inom förändringsledning och OBM som jag har gått hos Astrakan. Jag kan även hjälpa er i ert arbete med ISO44001, efter att jag gått Byggherrarnas kurs som hölls av Märit Bodaxell.

Hos Trivector

  • Skapa fungerande processer
  • Utveckla processer

Hos Astrakan

  • Effektiv förändringsledning – Metod
  • OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring