Renkei

Renkei betyder samverkan på japanska (engelsk översättning co-operation, connection, linking, collaboration).

Jag som har startat Renkei heter Linda Renner och är helt säker på att vi inom byggbranschen måste bli mycket bättre på att samarbeta för att kunna möta de högt ställda kraven på dagens komplexa byggprojekt.

Jag har en ganska brokig bakgrund inom anläggningsbranschen och är för länge sedan utbildad till civilingenjör Väg och vatten med inriktning Bergteknik på LTU. Jag har alltid gillat tung anläggning och komplexa projekt men har insett att jag egentligen brinner för att få alla att vilja bidra till lösningen för det är då den blir som bäst.

För komplett CV med tjänster rekommenderar jag ett besök på min linkedin. Här nedan listar jag några av de saker jag har arbetat med i olika roller.

Projektledare Göteborgs Hamn AB 2002-2007
Här arbetade jag med investeringsprojekt, underhållsprojekt och skadeprojekt. Jag gillade att arbeta ute vid Torshamnen/Torsviken på grund av komplexiteten med ett SPA-område, en småbåtshamn, råoljefartygen och oljefyllda bergrum. Där ute hade jag projekt som att höja vallar runt mudderdeponin och förbereda inför återställningen av området, lägga en ny sjöförlagd färskvattenledning ut till piren samt som biträdande projektledare i utredningarna för att lista ut varför skadorna på råoljepiren såg ut som de gjorde samt utbyten av primärbalkar och reparationer.

Chef Göteborgs Hamn 2007-2011
Jag var chef för yrkesarbetarna som arbetar med drift och mindre underhåll i hamnen (som en intern entreprenör). På slutet täckte gruppen fastighetsskötsel, mark och va, betongunderhåll samt sjöarbeten.

Processledare Göteborgs Stad 2013-2016
Det var ett svårt men mycket utvecklande steg att arbeta med processer istället för projekt. I gruppen bidrog jag med min anläggningskompetens samt att förtydliga och förenkla för användarna och att öka värdet i processen. Processen kallas Gemensam byggprocess och fokus är att få alla byggande bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad (ungefär 25 stycken) att arbeta på ett likartat sätt. Utmaningen låg framförallt i att motivera inblandade projektledare att använda systemet, att förklara för enhetschefer hur de kunde hjälpa till i förändringen samt att motivera förvaltningschefer och VDar att prioritera detta beslut från KF.

Projektledare Göteborgs Stads parkering AB 2016-2019
Jag arbetade som projektledare för byggnationen av parkeringsgaraget vid Skeppsbron. Ett mycket komplex projekt med samverkan inom staden, ofas mellan bolag och förvaltningar, externa exploatörer, tidiga kalkyler som inte höll, politisk oenighet, byggnation av en nedfart samt projektering upphandlad i tidig samverkan. Men även ett projekt i samverkan med Skatteverket, med upphandlade konstnärer i samarbete med arkitekten, en plan för social hänsyn och med en tänkt Ceequal-certifiering.

Vill du läsa mer om mina tankar om olika saker så titta i bloggen.