Möten 2019

Fredrik Bauer på Mötesutveckling har gjort en stor undersökning där över 500 personer har tillfrågats om möten och möteskultur. I undersökningen finns väldigt många bra tips och tankeställare, helt klart är att den här undersökningen visar att det absolut bästa och enklaste sättet sättet att minska ert inre energiläckage och bli mer effektiva är att …

App-test

Den här veckan har jag haft möjligheten att beta-testa en app som Astrakan håller på och tar fram. Fokus på appen är att hjälpa alla som går ledarskapsutbildningar att komma ihåg att applicera det som de har lärt sig när de kommer tillbaka till vardagen, men appen innehåller också mycket bakgrund och teori med hänvisningar …

6 timmars arbetsdag?

Chef har skrivit en sammanfattning av en fallstudie som är en kandidatuppsats som gjorts på ett företag med bara 6 anställda “Working 9 to 5, eller? En fallstudie om implementering av arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv” av Amanda Andersson och Maria Brengdahl Bengtsson. De kommer fram till saker som är mina hjärtepunkter också. Det fungerar …

Lästips – Sätt fart på arbetsmötet

Sätt fart på arbetsmötet – en handbok i facilitering är skriven av Maria Eliasson och Pia Villför Larsson Det här tycker jag är en bra bok för alla som leder möten och vill försöka förbättra och utveckla dessa. En stor del av boken fokuserar på work-shops men det finns även handfasta råd för övriga typer …