6 timmars arbetsdag?

Chef har skrivit en sammanfattning av en fallstudie som är en kandidatuppsats som gjorts på ett företag med bara 6 anställda Working 9 to 5, eller? En fallstudie om implementering av arbetstidsförkortning ur ett organisatoriskt perspektiv” av Amanda Andersson och Maria Brengdahl Bengtsson.

De kommer fram till saker som är mina hjärtepunkter också. Det fungerar nämligen inte bara att kapa arbetstiden till 6 timmar och förvänta sig samma resultat. Rekryteringsföretaget Telin som de har gjort fallstudien på har förstått hur man minskar det interna energiläckaget! 🙂

Deras framgångsfaktorer beskriver de som 2 förutsättningar och 3 arbetsprocesser.

De 2 förutsättningarna är:

  • Stark företagskultur
  • Fungerande intern kommunikation

Och de 3 arbetsprocesser som de har förbättrat är:

  • Eliminera tid som inte läggs på konkreta arbetsuppgifter
  • Använda digitala kommunikationsverktyg istället för att störa med frågor
  • Arbeta med att få till effektiva möten där alla vet vad som förväntas och alla är förberedda

Läs mer i chefs sammanfattning eller i själva fallstudien.