Under min tid som processutvecklare inom Göteborgs Stad så arbetade jag med något som kallas Gemensam byggprocess, ett arbete som gick ut på att strukturera arbetssättet inom byggprojekt hos alla byggande bolag och förvaltningar (25 stycken). Dessa nästan tre år innebar förutom själva processutvecklingen inläsning på projektteori samt många möten och träffar ute i organisationerna. Vi försökte motivera, engagera och implementera det nya arbetssättet på alla nivåer.

Vi höll informations- och inspirationsträffar för VD och förvaltningschefer, vi hade möten med ansvariga för implementationen i respektive organisation, vi höll utbildningar för
användarna och bemötte diskussioner och kommentarer. Det var en väldigt bra skola i hur mycket man måste prata och bemöta den oro som en del känner för att implementeringen ska gå framåt.

Mina utbildning inom processer har skett hos Trivector och inom förändringsledning hos Astrakan.

Hos Trivector

  • Skapa fungerande processer
  • Utveckla processer

Hos Astrakan

  • Effektiv förändringsledning – Metod
  • OBM – Organisationsutveckling genom beteendeförändring