Redan i förordet till AB04 och ABT06 står det:

”Med hänvisning till den komplexitet som ofta sammanhänger med genomförandet av entreprenader är en god kommunikation och samverkan nödvändig för ett gott resultat.
Parterna bör därför finna former för en fortlöpande dialog samt inom ramen för den allmänna lojalitetsplikten visa varandra förtroende och öppenhet.”

Att arbeta i samverkan/partnering eller i förtroendeentreprenader har alltid känts naturligt för mig. Att hitta det läget där man tillsammans skapar något riktigt bra, alla tjänar pengar och ingen blir lurad är underbart. Har alla sedan lärt sig något och fått insikt i andra
problem och lösningar än de vanliga, då pratar vi utveckling!
Efter att ha arbetat i ett stort, komplext anläggningsprojekt i mycket tidigt samverkan så insåg jag återigen hur mycket av det som behövs för att bygga upp en gemensam organisation som kommer naturligt för mig. Allt från en självklar prestigelöshet och trygghet till krav på en intern kommunikation för att skapa en känsla av delaktighet för alla inblandade.
Jag arbetar inte med ett färdigt koncept utan kommer med min verktygslåda och kan antingen agera som samverkansledare eller som en daglig resurs på projektet som fokuserar på uppbyggnad av gemensamma rutiner, mötesrutiner, nedbrytning av mål, mötesfacilitering mm med fokus på de uppgifter som har tagits fram tidigare på eventuella samverkansträffar.

Min utbildning inom samverkan består av de kurser som Prolog håller på uppdrag av Byggherrarna.

  • Grundkurs i Samverkan och Partnering
  • Fortsättningskurs i Samverkan och Partnering
  • Diplomerad Partneringledare (sista effektdagen ej gjord på grund av Corona)

Jag har även gått en kurs i ISO44001 via Byggherrarna.