I uppdrag som tillfällig chef så ligger min styrka i att gå in och ersätta vakanser under rekrytering eller som stöd till en chef som behöver det, detta kan vara en ny chef eller en stressad chef som behöver hjälp att komma ikapp och lyfta blicken. Jag passar bäst i rollen som första linjens chef då min absoluta styrka ligger i att arbeta med människor.

Det är även rollen som första linjens chef som företagen ofta underskattar vid till exempel rekryteringar. Det blir lätt att en avdelning med en chefsvakans hamnar under en annan avdelnings redan belastade chef och det blir sällan bra för någon. Tar ni in en tillfällig chef (konsult eller redan anställd) så ger ni hela avdelningen en trygghet och hittar tid att tänka igenom rekryteringen och inte bara ersätta chefen i panik.

Jag bidrar med glädje, empati, struktur, ordning och reda, ett genuint intresse för människor samt nästan 20 år inom olika ledande roller i byggbranschen, varav 5 år som chef.