OBM – vad är det egentligen?

OBM står för organizational behavior management, en svensk översättning kan vara organisationsutveckling genom beteendeförändring.
Det kan ju låta jättekonstigt, som att mitt företag vill förändra min personlighet eller nått?

Lugn, det handlar inte om att göra om dig utan om att göra företagets policys och riktlinjer tydliga och lätta att följa genom att identifiera och beskriva vilka beteenden som är önskvärda och inte önskvärda. Det skulle till exempel kunna vara ett förtydligande av formuleringen “vi ska ha effektiva möten”.

Då handlar det om att hitta de beteenden som leder till effektiva möten och även de beteenden som förhindrar effektiva möten.

När man har identifierat ett antal beteenden som är önskvärda så handlar det om att följa upp dessa, speciellt att möjliggöra och förstärka de bra beteenden som man har identifierat.

Den kursen som jag gick hos Astrakan i OBM, hjälpte mig verkligen att strukturera arbetssättet och titta med rätt glasögon. Om du bara är nyfiken på att läsa lite mer så finns det en bra artikel hos Chef och sedan öppen information hos Astrakan och säkert på många andra ställen.