Samverkan/partnering

Vad handlar det om egentligen?

Jag tycker att man kan se samverkan ungefär som BIM, det handlar om olika processer som påverkar arbetet på ett projekt. I Byggvärlden läste jag en artikel om en BIM-samordnare som numera kallar sig processledare och då tänkte jag att det är ju precis sådär vi ska arbeta med samverkan också.

Att vara samverkansledare handlar om att sätta en arbetsprocess och om att få ihop gruppen.

Arbetsprocessen blir lite annorlunda eftersom beställare och entreprenör har skapat Projektet AB ihop, vilket innebär att beställarens och entreprenörens (och ibland konsultens) egna arbetssätt ska sättas ihop till ett. Det handlar om

  • Gemensamma mål
  • Gemensamma regler och rutiner, arbetstider, möten, fikatider, mötesmallar
  • Att bestämma hur beslutsunderlag och rapporter ska se ut
  • Reda ut osäkerheter i förfrågan, anbud. Viktigt att våga prata pengar.

I boken Tillsammas för en bättre slutprodukt är det detta arbete som de fokuserar på under “de 100 första dagarna”, som också är den tid då teambuildingen fokuseras på ledningsgruppen. Det är här en extern samverkansledare är en nyckelfaktor tillsammans med samlokalisering.

Att vara samverkansledare/partneringsledare innebär inte bara att ha roliga post-it-lapps-workshops utan det handlar mycket om struktur och ordning och reda, det är genom att stötta och prioritera detta som man bygger upp grunden.

Det som jag ser som en risk i branschen just nu är att vi är på väldigt olika nivå när det gäller samverkan och många samverkansledare missar det fokus på förändringsledning som måste ske i vissa projekt. Om vi inte investerar tid i början och lyckas sätta det nya arbetssättet och få med alla på tåget, det är då projekten misslyckas.