Framtidens chef

Under Swecos hållbarhetsvecka i Göteborg i år så lyssnade jag på ett spännande föredrag som Ann-Louise Lökholm Klasson, VD Sweco Sverige, höll om framtidens ledarskap.

Jag har under många år noterat att de anställda väljer sin chef och att en omtyckt chef som byter jobb ofta innebär en stor rörlighet bland medarbetarna (varav en del följer med chefen). Jag har även känt att fler och fler funderar på att starta JAG AB. Jobben har blivit så specialiserade att det är få av oss som känner att vi får utväxling för mer än en ytterst liten del av det som vi är bra på. Hur motiverar vi personalen att stanna och hur ska vi tänka framöver?

Ann-Louise konstaterade att världen blir allt mer globaliserad och den generation som kommer ut i arbetslivet nu är uppväxt i den digitala världen med hållbarhet i fokus. Det är en generation som är väldigt värderingsstyrd och inte så intresserade av att sitta på kontoret 8-16.30 varje dag. (Gäller inte detta många av oss “gamlingar” också?)

Vad kommer detta kräva av våra ledare?

Kort sagt kommer det att krävas ett mjukare ledarskap där man coachar och är facilitator istället för ordergivare, där man förstår sin roll som kulturbärare, har en nyfikenhet för mångfald, bygger team, håller ihop team och kan skapa trygga team oavsett om de sitter på samma ställe eller inte, inser att förändringar sker snabbt och är beredd på att bemanna upp teamet med de kompetenser som saknas just då oavsett anställningsform.

Jag tycker att det som Ann-Louise presenterade som framtidens ledarskap känns väldigt aktuellt redan nu. Men det är ingen lätt uppgift, bara att bygga bra team där personalen trivs och levererar är något som många kämpar med redan idag.

Jag pratade en kortis med Ann-Louise efter presentationen och vi pratade om svårigheten att hitta personer som ville arbeta som chef, de yngre är inte så intresserade. Om jag ser mig om i mitt kontaktnät så har jag känslan att det är flera som redan har försökt på liknande sätt som ovan som chef men som har gett upp på grund av omogna organisationer. Så det kanske finns en potential rekryteringsbas bland “gamla tidigare chefer”.

Hur som helst tyckte jag att det var en toppenbra presentation och Sweco seglade genast upp som ett spännande företag att arbeta på någon gång i framtiden, vem vill inte ha en chef som beskrivs i Ann-Louises presentation?