Framgångsrika team

Det pratas mycket om framgångsrika team idag, det var ju till exempel en viktig del i framtidens ledarskap enligt Ann-Louise Lökholm Klassons presentation som jag skrev om i förra inlägget. Vad är det som avgör om ett team blir framgångsrikt eller inte?

Google gjorde en stor undersökning om detta under 2015 (länk här). Under två års tid tittade de på mer än 180 olika team i hela världen och intervjuade anställda och jämförde sammansättningarna för att se om de kunde hitta någon gemensam egenskap för de team som ansågs mest framgångsrika.

Var det team som bestod av liknande personligheter? Var det team med några extroverta, en introvert och en expert? Fanns det en magisk formel som man kunde använda? Det visade sig att det viktigaste var inte VEM som var med i teamet utan hur teammedlemmarna interagerade med varandra.

Google identifierade 5 saker som fanns i varje framgångsrikt team.

  1. Psychological safety (Psykologisk trygghet)
  2. Dependability (Kan vi räkna med att teamet kan göra jobb av hög kvalitet inom utsatt tid?)
  3. Structure and clarity (Har teamet tydliga mål och roller fastställda?)
  4. Meaning of work (Arbetar vi med något som engagerar oss på ett personligt plan?)
  5. Impact (Tror vi att det vi arbetar med är viktigt och betyder något?)

Den absolut viktigaste punkten var den psykologiska tryggheten. Med psykologisk trygghet menar man att ALLA i teamet vågar ställa “dumma frågor”, vågar visa sig sårbara, inte håller uppe någon fasad och att alla kan vara säkra på att ingen skrattar åt frågor eller kommentarer. Ju mer öppenhet man kan få i ett team desto mer får du ut av varje enskild individ.

VDtidningen har en bra artikel om hur man kan arbeta för att bygga upp den psykologiska tryggheten, den kan du läsa här.