Förändring eller utveckling?

Är det någon skillnad på förändring och utveckling?

Enligt SAOL betyder förändra att åstadkomma andra egenskaper hos något medan utveckla betyder förändras i viss (ofta positiv riktning). Ofta pratas det om utveckling när jag själv vill förändras eller när man köper in nya bättre maskiner på ett företag och förändring när man pratar om de anställda som måste ändra sitt arbetssätt.

Enligt Gospic och Falk (Neuroledarskap 2016) är ”utveckling” något hjärnan ser som ”eget växande” och innefattar dessutom en känsla av egenkontroll. Vilket innebär att många tycker att vi bara ska prata utveckling och inte förändring.

Men att prata utveckling vid en påtvingad förändring (till exempel att byta till verksamhetsbaserat arbetssätt) gör det inte helt plötsligt lätt att genomföra projektet. Ofta innefattar inte de förändringar som sker på ett företag så stora element av egenkontroll.
De stora penseldragen är redan bestämda och de anställda kan till exempel få lov att välja färg på gardinerna i ett projekt som egentligen handlar om att alla ska förändra sitt arbetssätt.

Det farligaste man kan göra när man arbetar med stora förändringsprojekt är att underskatta information och framförallt kommunikationen. Det är lätt hänt för ledningen att tycka att alla redan har fått all information när de har informerat i storgrupp två-tre gånger. Men bara den informationen räcker inte, varje individ som påverkas måste få en chans att bearbeta informationen och få den anpassad till sina förutsättningar.

Förändringar ÄR jobbiga även om vi kallar det “utveckling”, vet att det är bra för oss och följer en plan. Hur många har till exempel hållit årets nyårslöften?

Vilka är det som lyckas bäst med sin viktminskning, att börja träna, att gå upp i vikt, att sluta röka och så vidare?
Det är de som har koll på syfte och mål och har någon som lyssnar lagom mycket på deras klagomål men ändå får dem att ta ett steg i rätt riktning, de som hela tiden firar delmål, de som får hjälp att anpassa styrkeövningar till sina förutsättningar och de som hittar de kringliga stigar som ändå leder åt rätt håll. Prata med vilken personlig tränare eller dietist som helst så får ni höra hur mycket av deras arbete som går åt till att se, lyssna och bekräfta och sedan korrigera, motivera och ta ett myrsteg framåt.

Det är så vi måste arbeta med förändringar, vara med och lyssna bemöta oro och diskussioner och vara genuint intresserade av att få med alla på resan.