Hållbara chefer i nöd och lust

Tidningen chef skrev i slutet av juni om en rapport som Ledarna har tagit fram baserat på en forskningsstudie om varför chefer slutar.

”Arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet anges som främsta skälen att lämna. Mest påfrestande i vardagen är hög arbetsbelastning”, kommenterar Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna.

Ledarnas rapport är en lättläst sammanfattning av en längre forskningsrapport där man har följt upp ett antal individer 11 år senare för att se vilka som är kvar som chefer och om man kan hitta några gemensamma nämnare mellan de som är kvar och de som har slutat.

Ledarna drar nedanstående slutsatser från forskningsrapporten, men läs gärna åtminstone Ledarnas sammanfattning och se hur er organisation blir en organisation som man vill vara chef i.

En stor andel chefer överväger att lämna sina chefsuppdrag. Av de chefer som forskningsstudien följt upp har fyra av tio de facto tagit det steget.

De som överväger att lämna sitt chefsuppdrag anger främst arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet som skäl för detta. Mest påfrestande i chefers vardag är hög arbetsbelastning som inte ger tid till det man uppfattar som viktiga uppgifter.

Det som minskar motivationen på sikt till att fortsätta som chef är negativa attityder hos medarbetare och kollegor, krånglig administration och hämmande strukturer samt närmaste chefs ledarskap.

Relationella värden väger tungt för vad som bidrar till utvecklingen som chef; givande kollegor och medarbetare och mötet med andra människor. Men också möjligheten att arbeta med utveckling av verksamheten.

Det som upplevs stödjande i chefers vardag är en bra chef, kollegor och medarbetare; fungerande administrativt stöd och stimulerande arbetsuppgifter.

Nya chefer behöver stöd över tid för att komma in i sin chefsroll för att nå ökad trygghet och hållbarhet. Med erfarenhet ökar chefers sociala skicklighet, trygghet i rollen och graden av inflytande.