Korruption på risklistan

Hur arbetar ni med korruptionsrisken på er arbetsplats/ert projekt? Är den med på riskbedömningen? Hur hanteras den där?

Byggcheferna gjorde en undersökning hos sina medlemmar om bland annat korruption, den finns sammanställd i skriften Den blinda affärskulturen.

Det finns sju punkter som man ska arbeta efter för att minska risken för korruption:

  1. Policy, riktlinjer och rutiner finns.
  2. Som regel gör man riskanalys/bedömning inför projekt.
  3. På företaget arbetar man aktivt med att kommunicera, informera och träna på vad man bestämt ska gälla som regelverk.
  4. Det finns en fungerande rapporteringskanal vid misstanke om korruption och oegentligheter.
  5. Företaget har kontroll över tredjeparter och tar ansvar för att inte bidra till korruption i leverantörskedjan.
  6. Vid incidenter och misstankar gör företaget uppföljningar.
  7. Alla chefer är informerade och agerar enligt policy och riktlinjer. Hela chefsledet står bakom ett antikorrupt beteende.

Enligt rapporten når vi inom byggbranschen godkända nivåer på 1,5 och 7.

Men bara 33% anser att vi gör riskanalys/bedömningar inför varje projekt. Detta borde ju vara lätt åtgärdat då vi i princip alltid sitter med dessa riskbedömningar, det är väl enkelt att lägga in korruption som en risk att värdera?

Det står mer bra i rapporten, bland annat vilken företagskultur som cheferna anser dominerar i branschen och riskerna med den.