Manligt och kvinnligt

Har ni obalans i ert företag mellan manligt och kvinnligt? Har ni härskarstrukturer som framförallt drabbar vissa personer? Har ni personer som mår dåligt men ni inte vet varför?

Ta och lägg lite tid på att medvetandegöra strukturer och härskartekniker, det finns jättemycket underlag på internet. En av sakerna med härskartekniker är att många av de som utövar dem inte är medvetna om att de gör det och hur det uppfattas.

På youtube finns till exempel fem filmer från Ordrum, (det finns många fler men dessa är tydliga och föredömligt korta.)

Skriv ihop några diskussionsfrågor, gör ett kort grupparbete om filmerna och arbeta med detta över tid. Chefer, är ni så modiga att ni vågar be era anställda att ge er feedback om ni faller in i någon härskarteknik?

Om era problem mer är att ni har fallit in i typiskt manliga och kvinnliga mönster, eller har svårt att behålla tjejer som ni rekryterar då kan det vara bra att inleda med någon annan film som ni kan diskutera runt.

Den här filmen är lite längre så för att behålla fokus hos de som behöver se den så gör gärna frågor på den och en tävling där den med mest rätt vinner något.

Jag tänker på crazy pictures, Poesi för fiskar – se mig det är säkert många som tycker att den är överdriven men väldigt många känner igen sig jättemycket. Det gäller ju att få utväxling på mixen av människor och att våga låta alla ta plats.

Vill ni ha tag på en man som kan prata jämställdhet (om man har en extremt obalanserad arbetsplats så kanske detta behövs för att nå fram) så kan man kontakta Män för jämställdhet som har förslag på ett upplägg.

Sen finns det ju även många TED-talks om hur bra jämställdhet och mångfald är för ett företags utveckling.