Att bjuda upp till samverkan

Att bjuda upp till samverkan är lika läskigt som att gå över det tomma dansgolvet och känna allas blickar på sig när du ska bjuda upp din drömdanspartner, eller att genomföra ditt noggrant planerade frieri till din älskade.

Men det är en risk man måste våga ta för att få det man vill.

Inte bjuder du upp såhär: 

– Jag vill dansa med dig, men jag vill kunna avbryta dansen om du inte är bra eller om du luktar illa. Men du får inte avbryta dansen. Vad säger du?

Eller friar såhär:

– Jag vill gifta mig med dig, men om du blir sjuk eller inte kommer överens med min mamma så vill jag avbryta. Men du får inte skilja dig från mig. Vad säger du?

Precis så är många av de förfrågningsunderlag som ligger ute om samverkansprojekt skrivna. Ni beställare ställer krav på att personal som ni anser inte fungerar hos entreprenören ska plockas bort (och ersättas med någon som uppfyller samma tekniska kvalificeringskrav) och ni vill kunna pausa och avbryta mitt i fas ett om samverkan inte fungerar enligt er.

Detta samtidigt som ni ibland inte ens namnger er egen organisation eller ger entreprenören en chans att avbryta projektet mellan fas ett och fas två. (Ofta är enda chansen för entreprenören att ta sig bort från en beställare som de inte vill jobba med att lämna ett skyhögt riktpris så att ni som beställare omöjligt kan gå vidare med fas två.)

När jag nu bland annat stöttar entreprenörer i arbetet med ISO 44001 då de systematiserar sitt arbetssätt med samverkan och bland annat tydliggör sina riskanalyser innan anbudslämning (till exempel avseende exitstrategi) så kommer de bästa att välja bort förfrågningar som ovan.

Det ÄR läskigt att bjuda upp till samverkan. Jag har själv suttit i rollen som projektledare hos beställaren för ett samverkansprojekt och vi hade många långa möten innan vi vågade publicera vårt förfrågningsunderlag.

Men ni beställare måste våga ha tillit till samverkansprocessen och till er egen bemanning och förmåga. Först när ni känner att ni har bemannat projektet med de bästa som ni har avseende samverkan och när ni har koll på processen kommer ni att våga att erbjuda entreprenören samma utvägar som ni har.

Våga att öppna upp för att utbyte av personal kan ske hos er båda om samverkansgruppen kommer fram till att det är det bästa för projektet och våga erbjuda entreprenören en utväg efter fas ett. Det är först när ni går in i projektet med samma villkor som magin kan ske.

Mina tips för att ni som beställare ska känna er tryggare är

–       att ta stöd av en samverkansledare som ni känner förtroende för, (det bör inte vara den som ni använder i projektet sedan, den väljs bäst ut tillsammans med entreprenören)

–       att sätta er in i de ökade förväntningar som kommer att ställas på er när ni arbetar i samverkan och bemanna er organisation därefter

–       att åtminstone börja att titta på ISO 44001 – Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan för att vara uppdaterade

När vi har trygga modiga beställare som vågar bjuda upp med rättvisa villkor och entreprenörer som vill arbeta i samverkan, det är då vi kommer att förändra branschen.