Retrospective vad är det?

Jag lovade förra veckan att skriva lite om Retrospective som används inom den Agila världen och Scrum. Retrospective är ett återkommande möte där det team som arbetar ihop utvärderar hur de arbetat ihop avseende arbetssätt, process och verktyg och går igenom vad som fungerar och vad man bör ändra på och lägger upp en plan inför nästa del av arbetet.

I och med att dessa möten är återkommande så blir utvecklingen av arbetssättet en naturlig del av hur man förbättrar sig. Mötena hålls av en scrum master som förbereder mötena, modererar och ser till att de håller sig inom uppsatta ramar.

Inom samverkan/partnering som för många innebär ett litet annorlunda arbetssätt så ser jag verkligen att dessa möten har en viktig plats. I och med att vi fortfarande har ett kontraktsförhållande och baserar entreprenaderna på AB/ABT så finns det ju möten som måste hållas, ett förslag kan vara att man varannan vecka istället pratar om mål, arbetssätt och vad som fungerar och baserar dessa återkommande möten på arbetssättet för retrospective.

På ett typiskt Retrospective så använder man tre frågor

  • Vad fungerar bra?
  • Vad behöver vi ändra på?
  • Vad ska vi börja göra?

Ett vanligt upplägg för att alla ska vara delaktiga är den klassiska post-it-lapps-övningen där alla får tänka själva först och sedan sätta upp sina lappar och så går man igenom lapparna och sedan får alla rösta för att man ska få fram det viktigaste.

Mina tips är att googla och prova er fram, låt även dessa möten utvecklas som en del i förändringen.

Lycka till!