Minska energiläckaget i byggprocessen

Det klagas mycket inom byggbranschen precis som i andra branscher, i bygg är allting dyrt och allt tar lång tid och det bråkas hela tiden. Tiden beror på hur man räknar, ser man på processen från detaljplan till färdigt bygge så tar det ofta orimligt lång tid men den förberedande tiden arbetas det med på …

Inre energiläckage – processer

Som jag lovade förra veckan så kommer här lite uppföljande tips om hur ni kan förbättra era processer och flöden. Vad är processer och varför behövs dem, alla vet väl hur man ska göra? Här är ett litet TED-tips om processer, Tom Wujec visar hur han arbetar med att förklara varför processer behövs. (Han har …

Inre energiläckage

Inre energiläckage är något som jag är allergisk mot. Jag vet att många kanske inte vet vad jag menar men jag kan lova att det inte finns någon anställd som gillar det och ingen företagsledare som vill att det ska existera på dess företag. Har ert företag processer, flöden, rutiner, riktlinjer, dokument, mallar och policys …