Minska energiläckaget i byggprocessen

Det klagas mycket inom byggbranschen precis som i andra branscher, i bygg är allting dyrt och allt tar lång tid och det bråkas hela tiden.
Tiden beror på hur man räknar, ser man på processen från detaljplan till färdigt bygge så tar det ofta orimligt lång tid men den förberedande tiden arbetas det med på många håll för minska. Själva byggtiden kan säkert minskas i många projekt genom att köra skift så länge man klarar bullerkraven. Transporter borde kunna anlända mer på nätterna, gjutningar borde med fördel ske oftare på nätterna och så vidare, det här blir vanligare och vanligare speciellt i städer.

Vad kan vi i branschen göra för att minska de totala kostnaderna och tiden som läggs på bråk/meningsskiljaktigheter?
Att arbeta i samverkansprojekt där det är procentuella påslag och mindre spekulation och “formuleringarna” skrivs ihop så att samsyn kan nås i tidiga skeden är en lösning, men hur ska vi alla hantera de mindre projekten (som ändå är mycket pengar, säg de som har en anbudssumma under 20mkr).

Här är några av mina tankar med lite tips som jag tror skulle kunna göra hela byggprocessen smidigare.

Beställare/byggherrar:

 • Borde skaffa sig mer kunskap om hur man skriver tydliga förfrågningsunderlag. Skicka till exempel inte med en bunt papper med interna miljökrav, tänk till och skriv en tydlig lista att dessa interna miljökrav ska vara hanterade i miljöplanen. Lätt att ta med i beräkningarna för entreprenören och lätt att pricka av i planen för både entreprenör och beställare.
 • Borde ha en sån kunskap om projekten att de vet vad som är speciellt i detta projekt jämfört med ett standardprojekt.
 • Borde anpassa texter och tänka igenom kraven med tanke på hur stort projektet är. Risken är stor att de mindre entreprenadfirmorna missar delar av kraven eftersom de “aldrig” brukar göra det på sina småprojekt.
 • Komma ihåg att ni beställare alltid betalar för tiden det tar för en entreprenadfirma att lämna anbud både till er och till andra beställare.
 • Ha med tanken att meningen inte är att “sätta dit” entreprenören utan att rätt sak byggs med rätt kravnivå och för rätt summa pengar, enklaste och snabbaste vägen dit är tydlighet.
 • Fråga entreprenören efter återkoppling på förfrågningsunderlagets tydlighet efter projektet, det blir i sig ett betyg på era konsulter.

Konsulter:

 • Er roll är att vara experter och stöd till beställaren. Sluta kopiera förfrågningsunderlag från ert senaste projekt, eller att bara utgå från en av era mallar. Er beställare vill ha ett tydligt förfrågningsunderlag som skapar så få öppningar för diskussioner som möjligt.
 • Kommunicera till er beställare vilka risker ni ser med koder och formuleringar, ofta har ni varit inblandade i betydligt fler liknande projekt än beställaren. Det måste ske mer aktiva beslut där ni ser till att de vet vad de väljer mellan.
 • Be att få sitta med på byggmöten för att lyssna och lära er, om inte beställaren vill betala timmarna så ta det som interna utvecklingstimmar.
 • Om ni inte är inblandade i själva entreprenaden så se till att ni får återkoppling på problem som uppstått med tolkningar OCH för den informationen vidare in i er organisation så att ert nästa förfrågningsunderlag blir tydligare och bättre.

Entreprenörer:

 • Sluta vara rädda för att ställa frågor under anbudstiden, ni ska fråga om otydligheter och alla har intresse av att dessa reds ut innan projektet startar.
 • Ta upp oklarheter så snart de upptäcks, på så sätt kanske de hinner lösas under projekttiden och ni slipper långvariga energidränerande tvister efteråt.
 • Ge gärna beställare och konsulter återkoppling på förfrågningsunderlaget i slutet på projektet.