TED-tips

Ett annat TED-tips är att lyssna på Patty McCord som bland annat har varit med att bygga upp Netflix och deras unika företagskultur.

Hennes prat heter 8 lessons on building a company people enjoy working for.

På Netflix arbetade hon som chief talent officer och var med och tog fram deras kultur som ligger på deras hemsida. Det är en beskrivning av hur de ser på individer och förmågor likväl som vad de förväntar sig av de anställda.

Jag själv känner att det skulle vara ganska härligt att veta så tydligt vad man har gett sig in i och hur man förväntas att agera i olika situationer, som till exempel om man inte håller med någon. Men det känns ju väldigt ovanligt med tanke på de jobb som jag har haft tidigare.

Däremot är det lite så vi arbetar när vi arbetar i projekt i samverkan inom bygg. Då har ofta beställaren ett intentionsdokument om hur de ser på samverkan och sedan i början på projektet så skriver alla ihop en samverkansdeklaration. Sedan är det tänkt att man utifrån detta sätter visioner och mål och sedan inom projektet lägger tid på att prioritera mötesstruktur, mötesrutiner, övriga rutiner, reda ut otydligheter, gå igenom konflikthanteringstrappan och skriva en gemensam projektplan. Tyvärr är det ofta inom detta som det slarvas en del och där en stor del av förbättringspotentialen finns, mer om detta i ett eget inlägg om samverkan.