Inspiration

Är det så himla svårt att få alla engagerade egentligen? Nej, skulle jag spontant säga.

Det är som är det absolut svåraste idag för dagens chefer är att ta sig tiden att tänka efter vad som skulle kunna förbättras, eller att sätta sig ner och faktiskt LYSSNA på personalen för att identifiera vad det är som gör att deras dagar inte flyter på.

En av chefens arbetsuppgifter måste ju vara att försöka få ut så mycket som möjligt av sina medarbetare, att de mår bra, vet vad de sa göra, hur de ska göra det och varför de ska göra det, men även att identifiera förbättringar och energiläckage i deras vardag.

Man kan till exempel inspireras av Skaraborgs sjukhus som det står en artikel om i Sunt arbetsliv.

Från ett emellanåt kaotiskt och mycket svåröverskådligt system så arbetar de nu med tydliga whiteboardtavlor där de klassar varje patients vårdbehov enligt bestämda kriterier för att redan innan ett arbetspass kunna förutse om balansen är bra mellan de olika vårdlagen samt om de behöver förstärka med extra personal någonstans.

Vårdpersonalen gör kontinuerligt nya bedömningar och vårdkoordinatorn har då en möjlighet att placera nytillkomna patienter i rätt vårdlag.

Ett väldigt tydligt och agilt sätt att arbeta. Bra jobbat 🙂