Lyckade möten

Möten, något som vi alla går på, alla tycker något om och alla tycker att någon annan ska lösa. Vad är det för mystiskt med möten som gör att det är så svårt att förbättra dem?

Samstämmigheten om vad som är ett “lyckat” möte är tydligt, det börjar redan innan mötet. Den som kallar till mötet har tänkt igenom att den här frågan är något som kräver ett möte, samt även värderat tidsåtgången och inte slentrianmässigt satt en timme. När kallelsen kommer ut så blir det klart för dig.

  • Du vet vad mötet ska handla om
  • Du vet när mötet börjar
  • Du vet vad det är för sorts möte och hur du ska bete dig
  • Du vet vad just du förväntas bidra med samt om du behöver förbereda dig

Under mötet så är alla aktiva och förberedda och får komma till tals, ni respekterar varandras åsikter och ni sammanfattar era diskussioner kontinuerligt och mötesanteckningarna skrivs antingen öppet eller gås igenom på slutet. I slutet på mötet bokar ni ett eventuellt uppföljande möte och informerar om var anteckningar/protokoll finns.

Efter mötet så kommer de gemensamt ihopskriva anteckningarna ut snabbt.

Känns det som ett lyckat möte?

Varför är det värt att fokusera på möten? Dåliga möten dödar engagemang, “tar” viktig arbetstid för den anställda och kostar mycket pengar. Astrakan har en liten möteskalkylator som man kan leka med.