Återhämtning på arbetstid

Lina Ejlertsson heter en doktorand i samhälls- och allmänmedicin på Lunds Universitet som forskar på återhämtning på arbetstid. Hon vill inte att fritiden ska gå åt till återhämtning utan menar att det går att lösa arbetstiden så att man går hem påfylld av energi.

Sedan 2015 har framförallt tre faktorer utkristalliserat sig som framgångar för att fylla på energin under dagen. Det är:

  • Variation, i arbetsställning, arbetsuppgifter och intensitet
  • Gemenskap, lär känna varandra, snacka, skratta och uppmuntra varandra
  • Kontroll, att hinna jobba klart och att känna att ledningen lyssnar.

Som en del i det hela så har inspirationsteam arbetat med gemenskapen och för att hitta sätt att påminna de anställda om variationen. I den här artikeln från Sunt arbetsliv finns lite tips.

Andra som arbetar med återhämtning är Östersundshem som arbetar med både obligatorisk träning och sex-timmarsdagar enligt den här artikeln i Chefstidningen. Genom detta försök som skett i flera steg under en längre tid så har de minskat sjukfrånvaron från 8 till 2%. Allt startade egentligen när bolaget gick från att vara ett förvaltande bolag till att bygga 300 bostäder per år, en resa som många kommunala bostadsbolag har gått igenom de senaste åren. Efter den stora omställningen så märkte de att personalen inte mådde bra och sjuktalen var de högsta någonsin.

Ännu en annan modell provas på Södra Älvsborgs sjukhus när man på prov har infört en arbetsmodell som de kallar 80-10-10, där meningen är att sjuksköterskorna och undersköterskorna ska schemaläggas med kliniskt arbete 80% av tiden, 10% av tiden ska ligga på kompetensutveckling så som studiebesök på andra avdelningar eller utbildningar och 10% av tiden som personlig utveckling. I personlig utveckling ingår saker som ger individen energi, det kan vara mindfulness, mer rörelse eller frisk luft.
Utöver detta så har de en timma träning på arbetstid i veckan.

Det finns mängder av exempel på hur man kan arbeta med återhämtning på arbetstid ute på internet, läs och inspireras.

Ett svar på ”Återhämtning på arbetstid”

Kommentarer är stängda.