Att använda personalen rätt

Tänk dig ett jobb där din chef känner dig, vet vad du är bäst på, vad du behöver bli bättre på och vad som är dina sämsta sidor. Tänk dig sedan om chefen har hjälpt till och anpassat dina arbetsuppgifter så att du till minst 80 procent har uppgifter som du är bra på, typ …

Hållbara chefer i nöd och lust

Tidningen chef skrev i slutet av juni om en rapport som Ledarna har tagit fram baserat på en forskningsstudie om varför chefer slutar. ”Arbetsbelastning, dåligt ledarskap och otydlighet anges som främsta skälen att lämna. Mest påfrestande i vardagen är hög arbetsbelastning”, kommenterar Anki Udd, ledarskapsexpert på Ledarna. Ledarnas rapport är en lättläst sammanfattning av en …

TED-tips

Om ni har kommit långt med grupputveckling på er avdelning skulle det kanske kunna vara en bra inledning på ett möte att titta på Brené Brown och hennes prat om sårbarhet och skam och hur det viktigaste är att vi vågar känna alla känslor. Jag har på en del kurser och samverkansträffar fått höra om …